FANDOM


Зантар, известен още като Името, чието име никога не трябва да се казва, е междуизмерен престъпник от неизвестно измерение.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.