«Cтранен Эл» Янкович е американски артист, известен най-вече със сатиричното си представяне на популярна култура и пародии.]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.